Posted by on 7 kwietnia 2014

Prawo, które zostało spisane na kartach Starego Testamentu jako Dekalog, funkcjonowało w sercu człowieka już wiele wieków wcześniej. W Piśmie Św. obecne są dwie wersje Dekalogu. Jedną można odnaleźć w Księdze Wyjścia, a drugą w Księdze Powtórzonego Prawa. Choć nie ustalono. kiedy dokładnie powstała każda z nich, to wiadomo, że tekst z Księgi Wyjścia jest starszy.

Na naszym czwartkowym  spotkaniu o. Jakub omówił Dekalog, zwracając  uwagę na kontekst czasów, w których został on spisany, a także na różnice występujące u nas i u Żydów. Ojciec odniósł również Dekalog do codziennego życia współczesnego chrześcijanina. Warto jest pamiętać, że Pismo Św. nie jest gotowym produktem. Pan Bóg zmusza człowieka do wysiłku. Człowiek został obdarzony rozumem – między innymi po to, by odkrywać prawdę. Bóg wymaga od człowieka nie ofiary, ale poddania się z ufnością Jego woli.

Posted in: Bez Kategorii
//